Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,82 lei