Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,88 lei