Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,78 lei