Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,54 lei