Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,78 lei