Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,16 lei