Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,90 lei