Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,67 lei