Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,00 lei