Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,50 lei