Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,83 lei