Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,97 lei