Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,75 lei