Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,79 lei