Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,00 lei