Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,36 lei