Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,78 lei