Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,14 lei