Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,45 lei