Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,94 lei