Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,29 lei