Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,53 lei