Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,42 lei