Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,15 lei