Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,30 lei