Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,11 lei