Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,54 lei