Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,40 lei