Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,23 lei