Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,00 lei