Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

46,59 lei