Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,47 lei