Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,08 lei