Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,17 lei