Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,52 lei