Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,80 lei