Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,73 lei