Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,47 lei