Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,55 lei