Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,68 lei