Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,55 lei