Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

59,05 lei