Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,41 lei