Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,65 lei