Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,69 lei