Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,02 lei