Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,49 lei