Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

16,60 lei