Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

36,34 lei