Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,51 lei